Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Š E S T R A N N O S T

 

Maximální počet skoků v terénní zkoušce u všestrannosti stupně ZK je:

Kolik max. skoků je v terénní jízdě soutěže všestrannosti stupně ZK?

15
 

Jakou zkratku má všestrannost v mezinárodních závodech?

CCI
 

Kolik trestných bodú se udeluje v parkúrovej skúšce za zhodení prekážky?
5

 

Kategorie:
CCA,CCI,CCIO,CCEO,CCN

 

Co určitě neuvidíme v drezuře u všestranosti?
croupade

 

Jaké čtyři úseky obsahuje terénní jízda?
klusová část, steeplechase, klusová část, jízda krajinou přez překážky

 

Kolik let minimálně musí být koníkovi, se kterým se chceme účastnit všestrannostních soutěží?
4 roky

 

POTTOK: jeho výška?
1,17-1,32 m

 

POTTOK:za 2.svět.války byl používán jako?
k pašování zboží

 

Jaký kůň se při všestrannosti jeví nejlépe?
anglický plnokrevník nebo kůň s vysokým podílem krve angl. plnokrevníka

 

Proč se na koně nasedá z leva?
protože dávní jezdci měli na pravé straně šavli

 

Kdy je kůň ve vrcholné formě (z hlediska všestrannosti)?
v 9 - 14 letech

 

Do jakého stupně obtížnosti byste zařadili military?
náročné

 

Jaký postoj hrudních končetin, co se posuzuje, sem nepatří?
psí

 

Ktoré z týchto plemien je ohrozené?
Abaco

 

Kde se nachází "opičí řemínek"?
na sedle

 

Co se uděluje ve všestrannosti?
trestné body

 

Jsou kontroly koní v průběhu soutěže přístupné pro diváckou veřejnost?
ano

 

Maximální počet skoků v terénní zkoušce u všestrannosti stupně P (pony) je:
15

 

Výška překážek ve skokové zkoušce u všestrannosti stupně Z je maximálně:
100 cm

 

V soutěžích stupně ZK, v terénní zkoušce, může být hloubka doskoků maximálně:
110 cm

 

Anglický plnokrevník může dosáhnout výšky až:
170 cm

 

Šířka překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně ZK je maximálně:
110 cm

 

Výška překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně ZK je maximálně:
90 cm

 

Držet bič kdykoliv při drezúrní zkoušce je:
zakázáno

 

Uzdečka u drezúrní zkoušky musí být:
vyrobena z kůže

 

V případě rovnosti bodů v mezinárodní soutěži rozhoduje jako první:
lepší výsledek v terénní zkoušce

 

Startovní pořadí ve drezúrní zkoušce je (mimo závody CIC):
losováno

 

Může ošetřovatel cvičit koně, který pojede v soutěži, během tří dnů před startem první prohlídky koní nebo drezúrní zkouškou na mezinárodních závodech?
ne, toto může pouze závodník, který s koněm pojede závod

 

Jsou u drezúrní zkoušky povoleny falešné ocasy?
ano, nejsou-li zatíženy nebo vylepšeny čímkoli jiným

 

Jaké potvrzení musí mít jezdec a kůň startující v závodech CCI*?
potvrzení způsobilosti od NF

 

Výška překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně P (pony) je maximálně:
70 cm

 

Kolika spastická je
zácpová

 

Ve všestrannosti - terenní zkoušce - jsou různé úseky, víte co zahrnuje úsek "B" ?
steeplechase

 

Jak se říká skupině jezdců s koňmi ( stáj, země ), kteří se společně účastní sportovních soutěží?
ekipa

 

Kdo byl jezdcem roku 2005 ve všestrannosti?
J. Hatla

 

Kdy se u třídenních závodů jezdí parkur?
jako poslední

 

V těžkých soutěžích ve všestrannosti by neměl startovat kůň mladší:
V těžkých soutěžích by neměl startovat kůň mladší __ let.
Od kolika let může kůň startovat v soutěžích stupně CCIO*** a CCIO****?
V těžších soutěžích by neměl startovat kůň mladší?
V těžkých soutěžích military by neměl startovat kůň mladší __ let.

7 let

 

Kdy se military dostaly na OH?
r. 1912

 

Je barování koní při všestrannosti povoleno?
Barování není povoleno nikde

 

Koho nosil koník Bukephalos?
Alexandra Velikého

 

Bronzový čestný odznak získává soutěžící, který:
dokončil 2 mistrovství ve všestrannosti (CCIO)

 

Clevelandský hnědák pochází:
z Anglie

 

Ve všestranosti není:
přehlídka

Ve které z uvedených zemí není všestrannost rozšířená?
Portugalsko

Jede se ve všestrannosti drezurní úloha zpaměti?
ano, jede

Co je to jednoduchá změna cvalu?
cvik, při kterém kůň ze cvalu přejde do kroku a po několika krocích nacválá na druhou nohu

Kdo jsou/byli Al-Kham-Sa?
"všech pět"-souhrnné označení Prorokových klisen

Na co je desetiminutová přestávka při 2.klusovém úseku v terénní jízdě?
na kontrolu stavu koně

Kolik částí má všestrannost?
3 - parkur, cross country, drezura

Co se většinou jede 1.den?
drezúrní zkouška

Kolik úseků má teréní jízda?
4

Ktoré plemeno sa považuje za najvytrvalejšie na svete?
Achaltekinský kôň

Postup pobídek při zastavování koně je
sed - holeň - ruka

 

Jak dlouho trvá říje klisny?
5-7 dní

V případě rovnosti bodů v národní soutěži rozhoduje jako první:..
lepší výsledek v terénní zkoušce

V soutěžích stupně Z, v terénní zkoušce, může být hloubka doskoků maximálně:
120cm

Klisny obvykle dospívají ve věku ...
15-24 měsíců

Startovní pořadí ve terénní zkoušce je (mimo závody CIC):
losováno

Která země vyhrála Mistrovství Evropy mladých jezdců v roce 2006 v kategorii družstev?
Velká Británie

Jaký čas v crossové části nesmíme přesáhnout, abychom se kvalifikovali?
90 sekund

Výška překážek ve skokové zkoušce u všestrannosti stupně ZK je maximálně:
90cm

Co je to "SchwarzBrown" ?
barva koně - tmavý hnědák

Trať crossu by se neměla:
křižovat

Moláry neboli:
stoličky

Kde vznikly military?
v Evropě

Za rychlejší čas při cross-country jezdec:
nedostává plusové body

Co se stalo roku 1912?
Co se stalo roku 1912 v historii všestrannosti?
první závody všestrannosti na Olympijských hrách

Kolik úseků má terénní jízda?
4

Stříbrný čestný odznak získává soutěžící, který:
dokončil 4 mistrovství ve všestrannosti (CCIO)

Co nenajdeme na kopytu?
spěnku

Jsou povoleny ostruhy se špičatým kolečkem?
ne

Co jsou to cígle?
otěže

První kůň, který žil v Eocénu, měřil asi 45 cm, na předních nohách měl 4 prsty a na zadních:
3 prsty

Kolik můžeme maximálně získat trestných bodů v parkuru, abychom se kvalifikovali?
16

Kde se pořádalo mistrovství Evropy mladých jezdců 2006?
v Pardubicích

První závody všestrannosti na olympijských hrách byly v roce:
1912

Co je pravdivé?
Mezinárodní jezdecký sport začal své dějiny skákáním do výšky a do dálky v Dublinu 1864, první drezurou v Bratislavě 1873 a soutěží charakteru všestrannosti mezi Lyonem a Aix 1905

 

Překročení časového limitu o 1 sec je v terénu

1t.b.

Může se jet ve svetru?
ano

Ve všestrannost vítězí jezdec s ... bodů po posledním dni:

nejnižším počtem


Kolikrát se při terénní jízdě jede klusový úsek?
dvakrát

Za pád jezdce je v terénu..
60.t.b

Předkové dnešních lichokopytníků - prakopytníci připomínajícím tělem, primitivním chrupem a drápy hmyzožravce, z nichž se pravděpodobně vyvinuli. Objevili se na:
rozhraní druhohor a třetihor

Od kolikati let se mohou koně účastnit národních soutěží všestranné způsobilosti?
4

 

Co to znamená CCI?
Concours Complet International

Co znamená BHTA?
Britská asociace koňských souteží

Kdy se narodil Miloš Svoboda ?
v roce 1913

Co znamená úsek B v terenní zkoušce?
steeplechase

Kategorie CCEO je pro ...
...olymp. soutěž

Na závodech CIC se vylosované pořadí použije pro:
první dvě zkoušky

Při vstupu do žaludku se ... rozšiřuje,jen u koní se zužuje,proto kůň nezvrací. Mluvím o:
Jícen

Soutěžící se musí dostavit do ... po znamení startu na obdélník:
45 s

Šířka překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně CNC 1* je maximálně:
140 cm

Musí být každá překážka v úseku D terénní jízdy očíslována?
ano, musí být očíslována

Na jakém místě se umístil Jaroslav Hatla na OH Athény 2004?
na 22. místě

Kontracval je:
vědomě požadovaný cval na nesprávnou nohu, například při jízdě na levou ruku cválá kůň na pravou nohu

Od kterého roku je všestrannost součástí Olympijských her?
od roku 1912

Co je to zkratka CCA?
Concours Complet a´Amitié

Pro koně je nebezpečný/ná:
rododendron

Při 1-denní soutěži ve všestrannosti se disciplíny jedou:
drezura, další pořadí je volitelné

Jaké podloží je nejlepší na trati crossu?
písčité

V jakém jezdeckém klubu působí Jaroslav Hatla?
Horse Academy

Je na národních závodech v drezúře povolen frak?
Ano

Ostruhy nesmí být delší než:
3,5 cm

Jaký význam má pojem chondroprotektivní?
chrupavku chránící

Jaký úsek není v terenní jízdě (součásti všestran. závodu)?
cvalový

Výška překážek ve skokové zkoušce u všestrannosti stupně CNC 1* je maximálně:
115 cm

Co znamená zkratka CCNI ?
nic neznamená

Z jakých disciplín se všestrannost skládá?
parkur, drezura, cross country

První olympijská třídenní soutěž byla v... (doplň)
Stockholmu v roce 1912

Druhá kontrola koní se koná:
po úseku C

Cvičný drezurní obdélník musí být k dispozici ... před 1.dnem drezur:
2 dny

Jak se jmenuje všestranný kůň, který byl na Olympijských hrách s Jaroslavem Hatlou?
Kyrenejennalla´s Boy

Co je to "Oligodontie"?
chudozubost

Rameno páky ostrého uždění pro drezuru nesmí přesáhnout:
10 cm

Kolik částí má rychlostní a vytrvalostní závod?
4

Jaká je přezdívka nejlepšího koně Jaroslava Hatly?
Berry

Co je to "špánek"?
tvrdé zduření na mediální ploše hlezna

 

Od jakého roku je dokumentována historie Haflinga?
1868

Jaký kůn byl předním koní military na přelomu 60. a 70.let?
Poacher

Kolik minut je povinná přestávka v terénní jízdě mezi úseky C a D?
10 minut

Co je to " Iridocyklochoraditis"?
zánět duhovky

Může v military ve výkonnostně těžkých závodech startovat koník, kterému je 6 let?
ano, ale neměl by

V jakém roce se narodil koník Berry, který byl s Jaroslavem Hatlou na Olympijských hrách?
1991

K čemu slouží přestávka v klusovém úseku terénní jízdy?
ke kontrole stavu koně

Co jsou to traverzály?
několik po sobě následujících a na sebe navazujících polovičních překroků na jednu a pak na druhou stranu

Uchazeči o licenci jezdce pony musí být minimálně:
8 let

Co znamená zkratka CCEO?
Olympijská soutěž
Concours Complet d'Equitation des Jeux Olympiques


Která z těchto rostlin je pro koně jedovatá?
přeslička

Jaký jezdec vítězí?
Ten co dosáhl nejméně trestných bodů

HŘEBEC PINOT GRIGIO: Jaké je barvy?
ryzák

Parkur se ukáže nejpozději ... před začátkem soutěže:
30 min

Drezurní úloha ...
se jede zpaměti

Může v military ve výkonnostně těžkých závodech startovat koník, kterému je 12 let?
ano

Ve kterých dnech proběhlo Mistrovství České republiky ve všestrannosti 2006?
14.7. - 16.7.

V kterém úseku může jezdec sesednout a běžet vedle koně?
v klusové části, v terénní jízdě

Maximální počet skoků v terénní zkoušce u všestrannosti stupně Z je:
20

Jak daleko by měla být písmena v drezúře od ohrazení?
50 cm

Který český jezdec reprezentoval ČR na OH v roce2004.
J. Hatla

Kůň nosí identifikační číslo:
po celou dobu

Je při terenní zkoušce povolen bičík??
ano

Na kom závodil vítěz Pražského derby 2006 Jiří Cipra?
na Dar Chury

Co nebo kdo je Ambrosie?
Velmi jedovatá rostlina

Je v terénní a skokové zkoušce povoleno hackamore?
ano

Šířka překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně S je maximálně:
140 cm

Oxer v crossu je dobré vyplnit, aby:
do něj kůň nemohl spadnout nebo šlápnout

Kolik trestných bodů se uděluje za 2.omyl při drezurní zkoušce?
4 trestné body

Kolik váží Hafling? (kg)
420 - 490

 

Jak vysoká může být pevná část překážky v úseku D ve všestrannosti stupně CCI***?

120 cm
 

Jaký jezdec s koněm Elliot vyhrál zlatou medajli v Amsterodamu?

František Ventura

 

Může ošetřovatel cvičit koně, který pojede v soutěži, během trvání mezinárodních závodů?

Ano, závodník u cvičení nemusí být přítomen

ne, cvičit koně během trvání mezinárodních závodů může pouze závodník, který s koněm pojede závod

 

Kolik minut před startem skokové zkoušky se parkur nejpozději ukáže soutěžícím?

nejpozději 30 minut před startem

 

Jaká je rychlost na parkuru ve všestrannosti stupně CCI***?

375 m/min

 

Šampionát vojenských koní v okolí Paříže se jezdil od roku?

1902
 

Jak se značí fáze při terenní zkoušce? (CIC)

písmeny
 

Jak se jmenoval první závod všestrannosti?

Campionat du Cheval d´armes

 

Jaké úseky má terénní jízda?

klusový, steeplechase, klusový a cross - country

 

Který z těchto koní vyhrál 2x za sebou olympijské hry?

oba předchozí

 

Proutěné překážky musí být ... nad pevnou částí konstrukce:

30 cm
 
Z čeho se skládá kloub?

kloubní jamky, kloubní hlavice, chrupavka

 

Jakou funkci má vnější otěž?

Je vedoucí, vede koně po kruhu

 

Kdo zvítězil na OH roku 1912?

Švédové
 

Maximální počet skoků v terénní zkoušce u všestrannosti stupně CNC 1* je:

30
 

Jaká je maximální výška překážek v terénní jízdě ve všestrannosti stupně ZL?

100 cm
 

Kolik trestných bodů je za pád koně?

vyloučení
 

Co to v honebním ježdění znamená meet?

Místo, kde se všichni sejdou a zahájí lov

 

Jak se jmenuje kůň, který je partnerem Davida O´Connora?

Custom Made

 

V jakém roce obsadil Emanuel Thiel šesté místo na Olympiádě?

1924
 

Kolik je trestných bodů za jednu sekundu překročeného stanoveného časového limitu?

1 sekunda = 1 trestný bod

 

Jak se military nazývá ve Francii?

concours complet

 

Bičík při terénní jízdě nesmí překročit délku:

75 cm
 

Startovní pořadí ve skokové zkoušce je (mimo závody CIC):

opačné pořadí celkových výsledků po ukončení terénní zkoušky (soutěžící s nejvyšším počtem trestných bodů startuje první)

 

Vítězem Bronzové podkovy Loštice (16. - 18.6.2006) se stal/a:

Barbora Kubištová

 

Z kterých úseků se skládá terenní zkouška ?

cesty a tratě, steeplechase, cross

 

Jaká je maximální hloubka doskoku v úseků D terénní jízdy ve všestrannosti stupně CIC**?

180 cm
 

Jaká je délka březosti kobyly?

333 dní

 

HŘEBEC CALANTHANO: Jakého je plemene?

Hannover
 

Kolik koní v historii vyhrálo 2x za sebou olympijskou třídenní soutěž?

2
 

U závodních koní se používají podkovy:

šroubové
 

Jak se jmenuje nejlepší kůň jezdkyně Karen O´Connorové?

Biko

 

Vylosované startovní pořadí se použije pro (mimo závody CIC):

drezúrní a terénní zkoušku

 
Překážky typu cik-cak:

se dnes z bezpečnostních pravidel nestaví

 

Jaký den se v třídenních závodech jede drezura?

první den

 

Jakého plemene je Kyrenejennalla´s Boy? (účastník Olympijských her s Hatlou)

Irský sportovní kůň

 

HŘEBEC EIBISCH: Jaké je barvy?

vraník

 

První mistrovství světa ve všestrannosti bylo:

1953
 

Vítězem Soutěže pony Loštice (16. - 18.6.2006) se stal/a:

Lucie Příhodová

 

Pevná konstrukce proutěné překážky měří:

0,8 - 1 m

 
Co je to piaffa?

pohyb podobající se shromážděnému klusu na místě

 

Kdo je mistr ČR ve všestrannosti 2006?

Hatla Jaroslav

 

Co je příčinou Žďárské choroby koní?

otrava rostlinou starček

 

HŘEBEC CALANTHANO: Jakou má barvu?

bělouš
 

HŘEBEC PINOT GRIGIO: Jakého je plemene?

hannover

 

Jaký je maximální počet skoků v úseku D ve všestrannosti stupně CCI****?

45

 

Kde se Jaroslav Halta připravoval na Olympiádu?

Ve Velké Británii

 

Odkud pochází plemeno Iomud?

Turkmenistán

 

Co znamená tento název : Concours Complet International Officiel

pro oficiální mezinárodní závody

 

Jak se jmenuje jezdec, který nás reprezentoval ve všestrannosti na Olympijských hrách v Athénách v roce 2004?

Jaroslav Hatla

 

Jaká je délka tratě úseků D ve všestrannosti stupně CIC**

2800-3600 m
 

Mají kortikosteroidy špatný vliv na kloubní chrupavku?

Ano
 

Hůlka s čísly i praporky by neměla být kratší než:

150 cm 
 

Od kolika let může kůň startovat v soutěžích stupně CCI* a CCI**?

od 6 let

 

Jaký je maximální počet překážek v parkuru ve všestrannosti stupně CCI***?

Jaký je maximální počet překážek v parkuru ve všestrannosti stupně CCI?

15  

 

V jakém roce se dostal kůň do znaku erbu města Pardubic?

1158

 

První místo - Bronzová podkova v Šumperku (28. - 30.7.2006) obsadil?

Tomáš Konečný

 

Kdy se narodila Arnika? (česká registrovaná klisna pro všestrannost)

01.01.1992

 

Druhé místo - Stříbrná podkova v Šumperku (28. - 30.7.2006) obsadil/a?

Marie Buriánková

 

Výška překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně Z je maximálně:

90 cm
 

Co je to "kroužek"?

chronický zánět korunkové kosti

 

Šířka překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně Z je maximálně:

120 cm 
 

Je trestáno nadměrné pobízení unaveného koně?

Ano
 

Kde není rozšířená všestrannost?

Francie
 

Jaká byla hlavní soutěž letošního V. Podzimního military v Lošticích?

CNC*
 

Ve které z uvedených zemí není military rozšířené?

Slovensko
 

Co je to letmý přeskok?
kůň přeskočí během fáze vznosu předními i zadními končetinami z jednoho cvalu do druhého

HŘEBEC CARTOUCHE: Jak se jmenuje jeho otec?
Carbid

HŘEBEC CARTOUCHE: Jaká je jeho barva?
ryzák

Co znamená tento název : Concours Complet d´Amitié
mezinárodně platné označení pro závody s účastí zahraničních jezdců z 1 státu

Co znamená zkratka CCA?
mezinárodně platné označení pro závody s účastí zahraničních jezdců z 1 státu

První místo - Soutěž pony v Šumperku (28. - 30.7.2006) obsadil/a?
Tereza Petrová

Maximální počet skoků v terénní zkoušce u všestrannosti stupně S je:
30

Co způsobuje u koní tzv. černé močení?
nadbytek jádra a pak nadměrná zátěž po delším klidu

Co znamená zkratka CCIO?
pro oficiální mezinárodní závody

Co znamená zkratka CCI?

pro mezinárodní závody

 

HŘEBEC CARTOUCHE: Jaké je jeho datum narození?
6.4.1995

Jak se jmenoval jezdec, který si v roce 1930 odvezl zlatou medaili z Olympiády?
František Ventura

Kolik km měří parkur ve všestrannosti stupně CCI**?
0,4-0,5

Co se stalo Jaroslavu Hatlovi na OH 2004?
ulétl mu cylindr na drezúrním obdélníku

 

Kde se objevilo military se třídenní soutěží poprvé jako olympijská disciplína?
ve Stockholmu

Proč byla vůbec všestranost, neboli military vymyšlena?
připravovali se tak vojenští a policejní koně a jezdci

Startovní čára nesmí víc vzdálena více než ... m od 1. překážky
25

Co je to Welsův Kaveson?
druh lonžového nánosníku

Co se stane když při terénní jízdě v úseku A nebo C sesedneme z koně?
Nic

HŘEBEC CARTOUCHE: Jakého je plemene?
hannover

První místo - Stříbrná podkova v Šumperku (28. - 30.7.2006) obsadil/a?
Radka Dvořáková

Výška překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně CNC 1* je maximálně:
110 cm

Kdy se jely 1.závody všestrannosti na OH?
v roce 1912

Který jezdec vyhrál OH v Sydney 2000 s koníkem Custom Made?
David O´Connor

Jaký je počet skoků v úseku B ve všestrannosti stupně CCI***?
6-8

Jaká je zkratka pro národní soutěž ve všestrannosti?
CCN

Pro kolik nejvíše soutěžících nežijících v pořadatelské zemi mohou být otevřeny národní soutěže CCN?
nejvíše pro 6 soutěžících ze 2 zemí

Jakou funkci má vrstva hyalinní kloubní chrupavky?
chrání kloubní plochy proti nárazu a proti tření při ohýbání kloubu

 

Vítězem Stříbrné podkovy Loštice (16. - 18.6.2006) se stal/a:

Tomáš Konečný

 

Proč se chrupavky špatně hojí?

nemají cévy, kterými by k nim proudily důležité látky

 
Jakou barvu musí mít boty?
černé
 
Co je to konjunktivitida?

zánět spojivky

 

Jak se jmenuje Kůň 2006 ve všestrannosti?

Arkádo
 

Který den se při military závodech skáče cross-country?

druhý
 

Co znamená ve všestrannosti pojem "Road and Tracks"?

klusovky
 

Jak nejméně starý kůň se může zůčastnit všestranného závodu?

nejméně 4letý

 

když kůn při cross country upadne

dvojice je vyloučena

 
Kategorie CCI je?

Mezinárodní závody

Je na jednodenních závodech steeplechase?

Ne

Jak můžou být max.vysoké překážky v terénní jízdě?

1,2 m

V Humpolci se každoročně koná známá všestrannostní soutěž, jaká?

Zlatá podkova

První pád na parkuru ve všestrannosti znamená:

8 tr. bodů

Co je to vlastně military (všestrannost)?

zkouška všestranné způsobilosti koně a jezdce


V soutěžích stupně ZL, v terénní zkoušce, může být hloubka doskoků maximálně:

130 cm

Jsou povolené bandáže na nohou koně v drezúře při všestrannosti?

Ne, není to povoleno

 

Jak jsou značeny úseky v cross-country?

A-D

Do překážek v cross-country patří:

vodní překážky, náspy, suché příkopy, překážky ve svazích

Co je CCN?

zkratka pro národní závody všestranné zpusobilosti

Po vyloučení soutěžící odjíždí:

krokem nebo pěšky

 

Patří do úboru jezdce i chránič těla?

ano
 

Kdy byl Saddlebred uznán za stálé plemeno??
1776

 

Ve kterém úseku terénní jízdy může jezdec sesednout z koně a běžet vedle něj?
v úseku C

 

Kdo vyhrál na OH v Aténách disicplínu všestrannost, ale pak se ukázalo že dopoval?
Bettina Hoy

 

Šířka překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně ZL je maximálně:
130 cm

 

První závody všestrannosti na Olympijských hrách se konaly roku?
1912

 

Co znamená latinské slovo "tendo" v češtině?

svalová šlacha

 

Jak vypadá terénní jízda u všestrannosti?
30 km se 35 překážkami

 

Co je to crosscountry?
„jízda krajinou“

 

Ucpávky do uší koně při drezuře jsou:
zakázány

 

Kdo je současným mistrem ČR ve všestrannosti?
Jaroslav Hatla

 

Výška překážek v terénní zkoušce u všestrannosti stupně ZL je maximálně:

100 cm
 

Výška překážek ve skokové zkoušce u všestrannosti stupně ZL je maximálně:

110
 

Je poviný chránič těla(zad)????

ano
 

Na startu úseku B a D se staví ohrada:

5 x 5 m

 

Co se stane, když kůň při cross-country upadne?

dvojice je vyloučena

 

V roce 1930 si zlatou medaili (ve všestrannosti) z Amsterdamu odvezl?
František Ventura s koněm Elliot

 
Co je to pelham?

druh udidla

 

Ostruhy v terénní zkoušce jsou:

nepovinné
 

V soutěžích stupně L všestrannosti musí být kůň minimálně:

5-letý
 

Jsou povoleny ostruhy s kolečkem?

jen pro drezúrní zkoušku a na opracovišti pro drezúru

 

První kontrola koní se neprovádí:

ve všech národních soutěžích

Jestliže dojde k poboření některé části kombinace kromě poslední a pádu jezdce, časomíra se

zastaví až v okamžiku, kdy je jezdec opět na koni, ale překážka není opravena včas tak, aby mohl jezdec pokračovat

Na mistrovství smí jezdec startovat maximálně s:

jedním koněm

 

Kde se konalo mistrovství Evropy mladých jezdců ve všestranosti 2006?

Pardubice

Opracoviště musí být přístupno:

Po celou dobu denního světla

Jaké je základní tempo ve zkouškách všestrannosti stupně Z?

500m/min

Kolik je úseků v terénní jízdě?

4 úseky

Kolika členy je tvořena účelová komise AHC?

3

V jakém roce se poprvé jel šampionát vojenských koní v Paříži?

1902

U valů a stolů crossu by měl/a být:

výrazný vršek

Zlatý čestný odznak získává soutěžící, který:

dokončil 6 mistrovství ve všestrannosti (CCIO)

Co znamená zkratka CCN?

národní závody všestranné způsobilosti

Jak se jmenoval jezdec,který jezdil koně jménem Charisma?

Mark Todd

Kde se konalo MČR 2006?

Humpolec

Při vodních přechodech nesmí hloubka vody přesáhnout:

35cm

Kolik různých terénních skoků obsahuje cross-country?

32

Jaký kůň zvítězil na OH v roce 1988 v Soulu?

Charisma

Co je to mastitida?

zánět vemene

Maximální počet skoků v terénní zkoušce u všestrannosti stupně ZL je:
25

 

Ve kterém městě se jely všestranostní závody 2006?
V Humpolci

 

Ve kterém městě se konalo Mistrovství České republiky ve všestrannosti 2006?

v Humpolci

 

Výška otvoru průskokové překážky nesmí být menší než:

1,8 m
 

Jezdec Hatla se jmenuje jménem:

Jaroslav
 
Je chránič tělo povinný?
Ano
 

Od kterého roku se jezdil ve Francii ,,Šampionát vojenských koní?"
1902

 

Jaké soutěže se musí vždy konat na soutěžích stupně CCIO?
soutěž družstev a soutěž jednotlivců

 

Peritonitis je zánět
zánět pobřišnice

 

Kdo zvítězil ve Zlaté podkově v Šumperku? (28. - 30.7.2006)
Petr Krejsa

 

Vítězem Zlaté podkovy Loštice (16. - 18.6.2006) se stal/a:
Simona Heidenreichová

 

Jaké jsou drezurní úlohy ve všestrannosti pro stupeň ZK?
národní úloha č. 1 a 2 a CNC* 2004

 

jak se jmenuje úspěšný kůň military jezdkyně Bettiny Hoy?
Ringwood Cockatoo

 

Teplota svalů při práci je až:
46°C

 

Jakou barvu mají při terénní jízdě praporky, označující směr jízdy?
Žlutou

 

Rohovina kopyta přirůstá rychlostí:
8 mm/měsíc

 

Hloubka doskoků v terénní zkoušce u všestrannosti stupně S je maximálně:
150 cm

 

Odkud pochází plemeno Alter-Real?
Portugalsko

 

Kolikati hvězdičkami je označován stupěň CIC?
1-3 hvězdičkami

 

Kým byl založen "Badmintonský závod"?

vévodou z Beaufortu

Kolik trestných bodů obdrží jezdec za pád na překážce na úseku "B" v terení zkoušce?

60

Ve dnech 22-23.7.2006 se konali ve Feldbachu(Rakousko) závody jaké národnosti byl jezdec který je vyhrál?

Rakouské

Jaký používají Francouzi termín pro všestrannost?

concours complet

Pro kolik nejvýše soutěžících nežijících v pořadatelské zemi mohou být otevřeny národní soutěže CCN?

nejvýše pro 6 soutěžících ze 2 zemí

Kdy se narodil Jaroslav Hatla?

5.května 1973

 Pokud přijdete na nějakou otázku, která mi tu chybí, budu ráda, když mi ji napíšete do komentářů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Drunk Blood Pressure - Federal Sentiment

(Ainsiriumn, 8. 10. 2018 3:15)

Torsion bras de quelqu'un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-naturel-plante-verte/

Blood squeezing: What is ordinary

(AArrascamn, 26. 7. 2018 18:47)

Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pas-cher-inde-avis/

zavodní licence

(Vašek, 29. 3. 2014 19:45)

Od kolika ti i můžu začít dělat zavodní licenci když mi je 14 let

aaaaaa

(Nikolka, 12. 10. 2012 17:49)

2. Co znamená jméno koně Jaroslava Hatly, se kterým se umístil na 22. místě na OH v Athénách?