Jdi na obsah Jdi na menu
 


D R E Z Ú R N Í   Z Á V O D Y

 

Jaké rozměry má obdélník v úloze Z pro děti?

20 x 60
 
Jaké dva druhy výkonů vysoké školy jsou?
přízemní a nad zemí
 
Při cviku travers je kůň přistaven:
k vnitřní ruce
 

Když se soutěžící dopustí omylu, předseda sboru rozhodčích jej:

Upozorní zazvoněním
 

Donnerhall, skvělý drezúrní kůň, zemřel začítkem roku .. 

2002
 
Kür se jezdí na ...?
hudbu
           
Kdy se jela první drezúrní úloha na OH?
1912
 
Kolik metrů je od začátku krátké stěny do písmene A(C)?
10 m
 
Kladrubáci jsou označováni také jako:
barokní koně
 

Na drezúrní obdélník vstupujeme při drezúrní úloze v písmeně:

A
 
Jakou barvu má sako při drezuře?
černou nebo tmavě modrou
 
V jakém stupni v drezuře se poprvé objevují celé piruety?
T
 
Co je to jednoduchá změna cvalu?

Cvik, při kterém kůň ze cvalu přejde do kroku a po několika krocích nacválá na druhou nohu

 
Kdy byla založena Španělská jezdecká škola???
1572
 
Bělouš má ... kůži
černou
 
Co znamená označení soutěžní kategorie Z?
základní
 
Shromážděný kůň přesunuje těžiště na:
zadní nohy
 

Není li v úloze napsáno jinak, jsou velké a malé kruhy velké:

6 a 20 metrů

 
Při zádrži musí kůň provést:

přenesení váhy na zadní končetiny, podsadit záď a zkrátit chod

 
Postup pobídek při zastavování koně je:
sed - holeň - ruka
 

Jaké rajtky musí mít jezdec (muž) při drezuře?
bílé

Vyjmenuj hlavní pomůcky,kterými jezdec působí na koně
sed,holeň,ruka

Černí kladrubští koně se chovají v hřebčíně:
Slatiňany

Je u 5letých koní požadováno plné shromáždění
Ano

K čemu slouží vnější holeň při ježdění na kruhu
zabraňuje vypadnutí zádě

Křivý kůň
pokládá více tlaku do jedné z otěží

Klus je označován jako:
Skákavý chod

Jaká je max. délka bičíku? (Národní závody, mimo MČR, finále KMK a úloh pro mladé koně)
110 cm

Co je to TOLT?
Mimochod

Který z uvedených cviků se nevyskytuje v drezúrní úloze Z3
prodloužený klus

prodloužený cval

Je Grand Prix nejtěžší z drez. úloh FEI
Ano

Při cviku dovnitř plec jsou ve stejné stopě nohy
vnější přední a vnitřní zadní

Co je to laterální práce
práce do strany

Jaký omyl uděláme, jestliže dostaneme dva trestné body
1.omyl

V úvodu drezurní úlohy Z1 jede jezdec v C
na levou ruku

Co je to "show klus"
Přehnaný klusový pohyb

Malý kruh se jezdí na jízdárně
1 x

Co je to Pasáž
Velmi pomalý a vysoký klus
Velmi shromážděný vznosný klus


Nejznámějším partnerem vlasty Kadlecové byl kůň
Verona

Jakou barvu má nejčastěji Lipický Kůň
Bílou

Jaké je hodnocení v drezuře?
0-10

Co znamená hodnocení 8
Dobrý

Čím uzdíme koně na drezuru pro stupně L a vyší
Uzda

Kde se nachází Španělská Jezdecká Škola
ve Vídni

Co významného se stalo r. 1912
drezúra se dostala na OH

Když pojedu drezurní závody, můžu mít černé sako
Ano, můžu mít

Jaké jsou rozměry drezurního bdélníku pro základní soutěže
20x40m

Musí být při úlohách Z1 drezurní uzda
Ne je předepsaná uzdečka

Krok je chod...
...bez fáze vznosu

Co je to ustupování na holeň
cvik, ve kterém jde kůň dopředu a současně do strany

Jaký čas máme na provedení úlohy Z1
4 minuty

Kdo napsal jako první knihu o přiježďování koní
Xenofont

Kolik rozhodčích je na Mezinárodních závodech
5

Co je strnutí šíje
Tetanus

Co je to křižování
když kůň cválá předními končetinami na levou ruku a zadními na pravou ruku

Co z tohoto JE PRAVDA o drezůže stupně Z?

posuzují se základy správného předvedení koně, srovnání, kmih, takt a prostornost chodů, jednoduché obraty, přechody a poslušnost

 
Od jakého drezurního stupně používáme uzdu?
od stupně "L"
 
Může jezdec při drezurním závodě mlaskat na svého koně?
Ne, je mu za to snížena známka
 
Při stupni "S" v drezuře se nevyžaduje:
poloviční pirueta ve cvalu
 
Co je martingal?
pomocná otěž, v drezuře se nesmí používat
 
Musí být při pasáži noha koně ve vzduchu chvíli držena?
ano
 
Jaká je rychlost koně v klusu?
15 km/h
 
Existuje cvik mezariatt?
Ne
 
Kdy se jela 1.drezurní úloha na OH?
1912
 

V kategoriích "S" a "T" jsou ____ povinné

ostruhy
 
Kdo založil akademii drezury?

V kterém roce založil Frederico Grisone akademii drezury
Kdo založil drezurní akademii a kdy to bylo

Kdo založil jezdeckou akademii v Neapoli?

Kdo založil akademii drezúry?
V jakém roce založil Frederico Grisone akademii drezury?

Kdy byla založena akademie drezury?
Kdy byla založena akademie drezúry?
V jakém roce byla akademie drezury založena?
Kdy byla založena jezdecká akademie v Neapoli?
Kdo založil drazurní akademii a kdy to bylo
Kdo a kdy založil první akademii DREZURY?
Frederico Grisone, 1532


Co je zákázáno?(pro drezuru)

martingal
 
V drezuře je za 4. omyl jaký trest?
vyloučení
 
Jaké jsou soutěžní kategorie?
Z,L,S,ST,T,TT
 
Kde najdeme Španělskou jezdeckou školu?
ve Vídni
 
Jak vypadá drezurní cvik "Kurleta"
tento cvik neexistuje
 
Jaké byl národnosti autor první knihy o přiježďování koní?
Řek
 
Při zastavení má kůň stát...
s váhou na všech 4 nohách - nohy vedle sebe
 
Čo z tohto nie je cvik španielskej vysokej školy?
pezáda
 
Jak se jmenuje jedna česká drezurní jezdkyně?
Štěpánka Koblížková
 
Výkony vysoké školy "přízemní" jsou?
školní krok,klus a cval,piaffe a passage
 
Křižování ve cvalu je ..

Nesprávný způsob chodu - kůň cválá předníma nohama jinak než zadníma

Když kůň cválá předními končetinami jinak než zadními
 
Jaké jsou míry opracoviště?
35x15 m
 
Kontracval je:
Co je to kontracval?
cval na vnější nohu
Je to vlastně cval na jinou nohu
 
Jaká je rychlost koně ve cvalu?
30 km/h
 
Co je to "kurbeta"?

kůň se zvedne na zadní jako při levádě,pak předvede dva-tři poskoky vpřed

 
Co dělá kůň s předníma nohama při obratu okolo předku?
pouze s nimi přešlapuje na místě
 
Je důležité pro drezuru přilnutí?
ano, přilnutí sedem
 
Obdélník na vyšší soutěže:
20x60
 
Poloviční překrok neboli ....?

Half Pass
traverzála

 
V drezuře je za 1. omyl jaký trest?
2 tresné body
 

Vysoké španělské jezdecké škole se říká ''španělská'' podle ..

použití španělských koní k výcviku
 
Proč používáme speciální drezúrní sedlo?
pro vyvážení sedu a rovnováhy
 
Číslo 6 znamená v drezúře co za hodnocení?
uspokojivý
 
Jaké je bodování v drezuře?
0 - 10
 
Jakým působí při drezuře kůň dojmem?
dělá dobrovolně vše,co je od něj požadováno
 
Bílá stuha se při dekorování dle pravidel ČJF uděluje za:
druhé místo
 
Je povolen Italský nánosník?
takový nánosník neexistuje
 
Kryty na sedla jsou:
Zakázány
 
Podle čeho dělíme jízdárnu na "Dole a nahoře"?
Podle vjezdu do jízdárny
 
Co to znamená prodloužení chodu?
kůň získá v daném chodu lepší prostor bez zrychlení tempa
 
Jaké musí být ostruhy?
kovové
 

Jak říkáme drezurní úloze, která se jezdí za doprovodu hudby?

kür
 
Co Grand Prix neobsahuje?
trysk
 
Kde nie je jazdecká vysoká škola?
v Luxembursku
 

Co je to kadence?
počet kroků nebo cvalových skoků za určitý čas

Co znamená když je kůň "nad otěží"?
Co znamená, když je kůň "nad otěží"?

Dopředu zdvižené držení hlavy.
zvedá hlavu a prohýbá hřbet

 

Co je pravdivé?
Mezinárodní jezdecký sport začal své dějiny skákáním do výšky a do dálky v Dublinu 1864, první drezurou v Bratislavě 1873 a soutěží charakteru všestrannosti mezi Lyonem a Aix 1905

Cval se na písku zpomaluje o:
3%

Co to znamená, když má kůň drezurní rovnováhu?
má rovnováhu na zadních nohách

Co to znamená, když má kůň kampanní rovnováhu?
má ji na všech čtyřech nohách rovnoměrně rozloženou

Co je to ruch?
rychlost pohybu koně v určitém chodu

Co je to kmih?
jezdcem vyvolaná energie a chuť koně jít dopředu

Co znamená podle stupnice v drezuře hodnocení 7?
dosti dobrý

Čím začíná jezdec pobídku k couvání?
pobídkou holeněmi

Jezdkyně Kadlecová se jmenuje:
Vlasta

Ohodnocení cviku známkou 3 znamená:
téměř špatný

Kde se nalézá na drezůrním obdelníku písmeno V?
mezi K,E

Renvers neboli
záď ke stěně

Hanka Pavlíková-Pelikánová v roce 2006 závodí převážně s jedním koněm, jak se tento kůň jmenuje?
Ricco

Jaký průměr má na jízdárně velký kruh?
20 m

Slovo drezura je:
francouzského původu

Jakou maximální délku může mít drezurní bičík?
110 cm

Jaké míry má drezurní obdelník pro základní úlohy?
20x40

Při levadě úhel páteře koně se zemí svírá:
45°

Ve kterém bodě se při soutěži zastavíme a pozdravíme?
X

Jak dlouho se koník připravuje na drezurní soutěže?
5-6 let

Drezuru jezdí i známá jezdkyně Půlpánová...?
Libuše

Jaký tvar kroužku má olivové udidlo?
D

Legendární Rembrandt byl barvy:
hnědák

Při ježdění obratů je vnitřní noha vždy:
pobízející

Štěpánka Koblížková a její drezurní kůň...
Blacoro-K

Jaká je rychlost kroku koně?
6 - 8 km/h

Jak široké jsou otěže? Přibližně:
2 cm

Šikmost (křivost) koně je:
přirozená

Moment vznosu ve cvalu je mezi:
3. a 1. dobou

Traverens neboli:
dovnitř záď

Jaké barvy je sako jezdce?
černé nebo tmavě modré

Poloviční Pirueta neboli
půlkruh prováděný na 2 stopách


Pirueta neboli

kruh prováděný na 2 stopách
obrat okolo zadku


Od kterého stupně je povolen frak?
od stupně S

Jakému sportu se věnuje David Fialka?
parkur

Jaký cvik se nejvíce podobá pasáži?
piafa

Uchazeči o zkoušku rozhodčího musí mít minimálně:
21 let

V kterém hřebčíně bylo vyšlechtěno plemeno Furioso?
Mezöhegyes

Patří vlnovky do práce na dvou stopách?
ne

Kde se nalézá na drezůrním obdelníku písmeno M?
mezi C,R

Jaké písmeno se na drezurním obdelníku vyskytuje?
M

Jak by měl pusobit drezurní kůn?
Že cviky vykonává z vlastní vůle

Jakou hraje v drezuře roli váha jezdce?
Žádnou, není omezena

Jaký je obvyklý počet rozhodčích při drezuře?

5
 

Co dostane drezurní jezdec, po skončení soutěže?
Listinu (protokol) od rozhodčího

 

Co nepatří mezi deruzrní cviky?
sliding-stop

 
Můžeme mít v úloze S0 uzdečku?
Ano
 
Na drezúrní obdélník vstupujeme při úloze v písmeně:
A
 
V jakém hřebčíně vznikl Hannoverský kůň?
Celle
 
Jak je penalizován 3. omyl
Vyloučení
 
Prací ve dvou stopách se rozlišuje:

ustupování na holeň, poloviční překrok , renvers, travers , dovnitř plec

 
Co je to "kadence"?
počet kroků nebo skoků za určitou časovou jednotku
 
Kdy byla založena mezinárodní jezdecká federace?
roku 1921
 
Páteř jezdce by měla s páteří koně svírat úhel:
Pravý
 
Jaké musí mít jezdec rukavice? 
Bílé
 
Kolik trestných bodů dostane dvojice za 3.omyl?
8 trestných bodů
 
Jak dlouhé jsou dohromady obě poloviny otěží?
Cca 2,75 m
 
Co je "vznos"?
Přerušení kontaktu končetiny se zemí
 
Hraje v drezuře roli čas?
Pouze ve volné sestavě kür
 
Císařský hřebčín v Lipice byl založen r.
1850
 
Co je to "nákrok"?
Nepravidelnost kroku - předsunutí končetiny
 
Který z uvedených cviků se nevyskytuje v drezúrní úloze L1?
Přeskok
 
Při cviku dovnitř plec jde kůň na...?

3 stopách

 
Může mít jezdec žlutou vázanku?
ano může - záleží na něm
 
Při cvalu jsou nejvíce namáhány:
Stehenní svaly
 
Jaká může být akce?
vysoká a nízká
 
Na jakou část huby koně působí nelomené udítko?
Na dásně
 
Do jakého stupně se řadí úloha IM2?
T
 
Jaká písmena najdeme na obdélníku o velikosti 20 x 60 m?
A, F, P, B, R, M, D, L, X, I, G, K, V, E, S, H, C
 
Na všech mezinárodních závodech mohou jezdci startovat od:
16ti let
 
Koľko má arab chvostových stavcov?
16
 
Mezi známé drezurní jezdce patří?
Fabrizio Sigismondi
 
Koľko má kôň chvistových stavcov?
18
 
Do které ruky jezdec vezme otěže při pozdravu rozhodčích?
do levé
 

Použití biče a ostruh je v kategorii Z" a "L" :

Povoleno
 
Kdy a kde byla založena FEI ?
1921 v Paříži
 
O co jde v drezuře?
aby jezdec s koněm "splynuli",
 
Holandský teplokrevník je poměrně ... plemeno
Mladé
 
Švédsko vyhrálo drezurní disciplínu na olympiádě roku
1920
 
Aká bola nežiadúca farba arabov v minulosti?
Čierna
 
Významnou funkci při klusu mají:
Kolenní klouby
 
Jsou v úlohách stupně S povoleny ostruhy?
ano,musíte je mít
 
Jaká může být kadence?
rychlá a pomalá
 
Kolik startů měla Lissy roku 1921?
17
 
Obrat kolem zádě se provádí z:
zastavení i kroku
 
Co je to "festle"?
Kopyto
 
Aké je najčistejšie plemeno na svete?
Arab
 
Aké má arab pľúca?
Silné
 
Jak bys charakterizoval/a přilnutí koně?
jde pravidelně na otěži, je uvolněný
 
Co jsou to rozhodčí?
oficiální delegáti jezdecké federace
 
Když kůň nemá prostorný chod, tak...
dělá krátké kroky nebo skoky
 

Ve které drezurní úloze stupně S je drezurní obdélník 20x40 m?

v žádné
 
Kde se konalo MČR v paradrezuře 2006?
v Praze na Císařském ostrově
 
Může mít koník čabraku?
Ne
 
Kür se jezdí ve stupních:
ST a T
 
Kdy byl založen hřebčín Lipica?
1580
 
Může mít jezdkyně béžové kalhoty?
ano může - záleží na ní
 
Může se jet drezurní úloha Z1 s uzdou?
ne, základní souteže se jezdí jen s uzdečkou
 
Musím mít v kategoriích S a T bičík?
Ne, je většinou zakázaný
 
Známý drezurní kůň Daf Ondráš patří:
L. a P.Půlpánovým
 
Jaké míry musí mít opracoviště?
35x15 m
 

Které písmeno nenajdeme na střední čáře drezúrního obdélníku?

K
 
Ve kterém roce se jela první drezúrní úloha?
1912
 
Můžeme mít uzdečku v úloze S9?
Ano
 
Písmena jsou ... za hranicí obdélníku:
50 cm
 
Jaké ruchy rozlišujeme ve cvalu?
pracovní, střední, prodloužený, shromážděný
 
V jakém písmeni začíná drezurní úloha?(vždy)
A
 
Co je to "ballotada"?
skoro to samé jako croupada
 

Kür: Jezdec musí vjet na obdélník do .... sekund od začátku hudby.

20
 
Co GPS znamená?
Grand Prix Special
 
V kterém stupni drezury nejsou ostruhy povinné?
v Z
 
Při kolikátém omylu dojde v drezuře k vyloučení?
Při čtvrtém
 
Jaké znáš druhy kroku? 
střední,shromážděný,prodloužený a volný
 
Co jsou to "čisté nohy"?
nohy bez rousů
 
Co znamená v drezuře bodové označení 6 ? 
Uspokojivý
 
Co znamená známka 8? 
Dobrý
 
Při dovnitř plec se linie krku prodlouží zhruba o: 
1 m
 
Penalizace za 4.omyl v drezuře znamená: 
Vyloučení 
 
Kolik sledů má courbetta? 
3 sledy
 
Čo sú to "horné a dolné hýblo"? 
horné a dolné rameno páky
 
Jak vypadá "obrat kolem zadku"? 

otáčení koně v příslušném postavení okolo vnitřní pánevní končetiny, která přešlapuje na místě

 
Nejtěžší figura vysoké školy je: 
Capriola
 

Co znamená slovo "dressage" původně a přeneseně? 

pův. vztyčit, přen. cvičit zvířata
 
Pojem teplokrevník poukazuje na: 
orientální původ
 
v úloze Z2 se provádí na konci pozdrav v bodě: 
G
 
Renvers je: 
záď ke stěně
 
Kto jazdí nemeckého drezúrneho valacha Rusty?
Ulla Salzgeber
 
Co je to Volta?

kruh o průměru 6 m

 
Může mít kůň při drezúrní soutěži na nohou bandáže?
Ne
 
Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku do stupně L?
20x40m
 
Co je to chambon?
pomocná otěž
 
Patří drezurní kůň Blacoro-K MaK Štěpánce Koblížkové?
Ne, nedávno ho prodala
 
Shromážděný klus je podobný klusu:
do kopce
 
Jak vypadá "obrat kolem středu"?
otáčení v postavení k ruce kolem místa pod jezdcem
 
Co je to "Přešlap"?

kůň prostornými chody přešlapuje zadními končetinami stopy předních končetin

 
Jak vypadá "obrat kolem předku"?

otáčení koně v příslušném postavení kolem vnitřní přední nohy, která přešlapuje na místě a tvoří tak střed kruhu

 
Ktorý kôň sa stal drezúrnym koňom roka 2006 v ČR?
Blakoro - K
 

Dr. Reiner Klimke byl nejvýznamnějším německým trenérem v letech:

1970 - 1990
 
V kterých národních soutěžích není povinné drezurní sedlo?
v Z a L
 
Oficiální úlohy FEI se předvádějí:
Zpaměti
 
Kde je váha jezdce při cviku dovnitř plec ?
na vnější sedací kosti
 
Kdo založil slavný polský hřebčín Antoniny?
hrabě Potocki
 
Drezurní úloha YU je zařazena do stupně:
S
 
Kolik stop celkem vidíme při cviku travers?
Čtyři
 
Existuje GPS?
Jj
 

Použití bičíku na opracovišti, když na kolbišti je zakázán, je:

Povoleno
 
Co znamená, když je kůň "za otěží"?
Vyhýbá se přilnutí tím, že ohýbá krk dolů
 
CDI-W se řídí pravidly:
Světového poháru
 

Jaké přednosti si uchoval Holštýn z minulosti?
kočárový kůň

Jak se jinak říká udidlo Sněhulák?
Pessoa

 
ohodnocení známkou 3 znamená:
téměř špatný
 

Pojedu-li úlohu Z3, na kterém obdélníku (rozměry) budu jezdit?
20 x 40 m

 

Který z těchto cviků je nejobtížnější? -travez, renverz, traverzál

Který z těchto cviků je nejobtížnější? -travez, renverz, traverzála

traverzála
 
Středisko chovu holštýnů se nachází v okolí:
Elmshornu
 
Kde můžeme najít centrum chovu hannoverských koní?
v Celle
 

Kdy byla založena Vysoká Španělská jezdecká škola??
1572

 

Co je to Grand Prix (velká cena)?
nejtěžší drezúrní úloha FEI (obsahuje např. pasáž, série přeskoků na každý cvalový skok)

 

Jakou funkci má vnější otěž při vedení koně ?
je vedoucí

 

A v ktorom bode vstúpite do obdĺžnika?
A

 

Co je cílem drezurní soutěže F.E.I. Intermédiaire II ?
připravit koně pro Grand Prix


V jakém úhlu se kůň odklání, když provádí cvik dovnitř plec
30°

Který nánosník snižuje tlak na jazyk
Australský

Co se stalo roku 1921
založeno FEI

Co znamená v drezuře známka 6
Uspokojivý

Pirueta se anglicky řekne
Pirouette

Drezurní úloha stupně S JJ je vydaná ČJF
Ne, je vydaná FEI

Hodnocení:Dobrý...Je číslo...?
8

Může mít koník bandáže nebo nějáké chrániče
ne, nikdy

Kdo organizoval letošní MČR v paradrezuře (2006)?
Jana Zenklová

Má úloha JJ čtení úlohy nebo zpaměti
Zpaměti

Kroky koně v pracovním klusu jsou asi o ... kratší než u středního
30 cm

Jak poznáme drezurní sedlo (obecně)
Slabší vycpávky, vpředu "seříznuté" bočnice, dlouhé třmeny...

Odkud pochází slovo drezura
z Francie

Co jsou to "laterální nohy"
nohy stejnostranné

Jak se jmenuje otec plemeníka Palisca
Jalisco B

Co znamená hodnocení 10
Vynikající

Jakým směrem je kůň ohnutý, když provádí poloviční překrok
je ohnutý ve směru, jímž se pohybuje

Grand Prix Speciál je
úloha stejné úrovně jako Grand Prix

Co je to obrat kolem předku
figura, při které se kůň zadní částí těla otáčí přes předních nohou, kterými pouze podupává téměř na místě

Jak se nazývají ve Francii soutěže všestrannosti
concours complet

Co je to prostornost chodu
délka jeho kroku

Čím nejvíce posílíme kmih
Prácí s kavaletami a přechody

Lidově nazývaný klus na místě je
Piaffe

V jakých drezurních soutěžích jsou požadovány poloviční piruety ve cvalu
ST

Jak se jmenuje jedinný drezurní kůň, který získal medaile na třech Olympijských hrách
Meteor

Kolik je úloh v drezurním stupni obtížnosti ST
5

Do jaké výkonnostní kategorie patří GPS
ST

V letošním Top Ten Cupu (2006) skončil třetí Alexandr Onoprienko v sedle
Arcona

Požaduje se na drezuře S 4 traverzála
Ne

Vystoupila na Apassionatě 2006 skupina fríských koní
Ano.

Existuje národní Volná sestava stupně L
Ano

Při lehkých soutěžích jsou ostruhy
Předepsány

Ktorý generál mal motto " Kľudne, dopredu a rovno" /jazdecký princíp/ a akej bol národnost
Ktorý generál mal motto " Kľudne, dopredu a rovno" /jazdecký princíp/ a akej bol národnosti?

L´Hotte, Francúz

Drezurní jezdkyně Koblížková se jmenuje kř. Jménem
Štěpánka

Kolik je úloh ve stupni T?

7

Dovnitř plec se anglicky řekne
shoulder-in

Frederiksborský kůň je vysoký
155 - 162 cm

Co je BALLOTADA
ztotožňuje se s croupadou, ale s tím rozdílem, že kůň při přitažení zadních nohou obrátí kopyta tak, že jsou zezadu vidět podkovy

Pokud zkřížíme teplokrevníka a araba, říkáme, že došlo
k osvěžení krve

Kolik kroků mezi dalším nacválním při jednoduché změně cvalu je povoleno
dva až tři

Co je to mézair
opakovaná levada kupředu

Kde se na drezurním obdélníku nachází písmeno D
na středové linii mezi písmeny K-F

Který z uvedených cviků se vyskytuje v drezúrní úloze L1
obrat kolem zádě

Co jsou to traverzály
několik po sobě následujících a na sebe navazujících polovičních překroků na jednu a pak na druhou stranu

V jakých kategoriích jsou ostruhy povinné
S a T

Při základních soutěžích se jede na
Uzdečce

Patří úloha IM1do stupně L
Ne, patří do stupně T

Z kolika cvalových skoků se skládá pirueta
ze 4

Co je to "prostupnost"?
Stav a schopnost reagovat na pomůcky

 
Která úloha stupně TT je čtená(nejede se zpaměti)?
TT1
 
Jaké opakované cviky se vlastně provádi v courbette?
opakované croupády
 

Zajímalo by mě jaký je maximální dosažitelný počet bodů v Drezurní úloze úvodní -děti (DU/2003) ?

250
 

Které z těchto plemen je uznáno jako národní kulturní památka?

kladrubský kůň
 
Nicole Uphoff se narodila r.
1967
 
Kolik zlatých medailí získal Dr.Reiner Klimke na olympiádě?
6
 
Váha při cviku dovnitř plec vlevo je na...
Vnitřní sedací kosti
 
Medzinárodné drezúrné drezúrne závody sú rozdelené na:
CDF,CDA,CDI,CDIO
 
V úloze JD/2006 v Nebanicích (1.-2.7.2006) zvítězil/a:
Katrin Harley s Top Dusty
 
Jaké rozměry má drezurní obdélník u úlohy vGP?
20 x 60 m
 
Do jaké kategorie spadá Cena svatého Jiří?
ST
 
Jak vypadá pirueta?
obrat kolem zadku
 
Co je to celá zádrž?

souhrn pobídek a pomůcek sloužící k zastavení koně z jakéhokoliv chodu

 
Jakou barvu má Pascolini?
tmavý hnědák
 
Při cviku "dovnitř plec" má jezdec váhu na...?
vnější sedací kosti
 
Aká je dĺžka uhlopriečky na drezúrnom obdĺžniku?
63,25 metrov
 
Kdy začíná historie moderní drezury?
v renesanci
 
Renvers aneb:
Záď ke stěně
 
Váha při polovičním překroku vpravo je na...
vnitřní sedací kosti
 
Můžeme mít osruhy v úloze T-IM2?
Tato úloha neexistuje
 
Co umožňuje drezurní sedlo?
hluboký sed
 
Dřívě byli holštýni používáni také jako:
tažní koně u dělostřelectva
 
Kolik sledů proběhne při cviku courbetta?
tři
 
Crownpiece je:
nátylník
 
Ostruhy jsou u základních soutěží:
povoleny
 
Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku ve vyšších soutěžích?
20x60 m
 
Piruety se mohou provádět v:
Kroku, cvalu a piafě
 
V úloze DD/2003 v Nebanicích (1.-2.7.2006) zvítězil/a:
Katrin Harlein s koněm Dimona
 
Mezi další cviky vysoké školy patří:
Falkada
 
Jaký je rozdíl mezi levádou a pesádou?
Při pesádě se zvedne kůň téměř kolmo k zemi
 
Co znamená SCOPE?
skoková schopnost koně
 
Co je to AIRS?
nadzemní cviky španělské vysoké školy
 
Jaké jsou některé figury vysoké školy?
piaffe,passage,pirueta,leváda,pesada…
 
Jaké barvy kalhot mají při soutěžích muži?
bílou
 
Drezurní jezdkyně Kyra Kyrklund pochází ze:
Velmi známá drezurní jezdkyně Kyra Kyrklund pochází:
z Finska
 
V kolika letech zemřel Dr. Reiner Klimke ?
v 63 letech
 
Lomené udidlo tvoří v koutku:
1 - 2 vrásky
 
Co je cílem závodu F.E.I. Intermédiaire II?
připravit koně pro Grand Prix
 
Ramena páky nesmí být delší než:
10 cm
 
V kategoriích "S" a "T" jsou ostruhy:
povinné
 
Jaké jsou nejmenší rozměry opracoviště?
35×15
 
Kde leží hřebčinec v Celle?
v severozápadním Německu
 
Kdy je kůň na kruhu rovný?
když je jeho součástí
 
Na drezurním obdélníku je středová čára:
vyznačená uhrabáním
 
Co to znamená tupé přilnutí??

kůň málo citlivý v hubě a prakticky nereaguje na pomůcku otěží

 
Když dostanu známku 7 jsem:
dosti dobrý
 
V küru stupně S je požadováno ... m krokem:
40
 
Jakou barvu kalhot mají ženy?
bílé nebo béžové
 

Jak se jmenuje jediný drezúrní kůň, který získal medaile na třech Olympiádách?

Meteor
 
Cena Svatého Jiří je
úloha střední úrovně
 
Do jakého stupně patří drezurní úloha Grand Prix speciál?
velmi těžký
 
Na kolika stopách se pohybuje kůň při traverzále?
na dvou stopách
 
Aký je druhý názov pre Norfolkského klusáka?
roadster
 
Kde je jezdecká škola Cadre Noir?
ve Francii
 
OH v Barceloně 1992 v drezuře vyhrál kůň:
Rembrandt
 
Cena Sv. Jiří je řazena na národních závodech do stupně:
ST
 
Kdy se konalo první FEI drezurní mistrovství mimo OH?
1930
 
Úvodní sestava-mladí jezdci ve stupni ST má jakou zkratku?
YU
 
Krerá drezurní úloha stupně ST je čtená?
T1
 

Na kolika liniích se pohybuje kůň při shromážděném klusu na kruhu?

na 2
 
Jak se penalizuje druhý omyl v kurzu v drezuře?
2 body
 
V drezurní úloze Z1 je kolik kruhů ve cvalu?
2
 

Který z těchto drezurních "cviků" není tzv. "stranový pohyb" ?

pasáž
 

Drezurní jezdec,vítězí s koníkem Dancer87, se jmenuje Fabrizio . . . . .:?

Sigismondi
 
Kdo je to Kyra Kyrklund?
Trenérka a jezdkyně drezury
 
Co znamená "postavení k ruce"?
kůň ohne hlavu v kloubu mezi hlavou a krkem ke straně
 
Jaká kontrola musí být prováděna na mezinárodních závodech?
veterinární kontrola koní a kondiční prohlídka
 
Jaká je vzdálenost na drezurním obdélníku 20 x 40 m od písmene F do B?
14m
 
Kolik bodů maximálně mohu získat v drezurní úloze Z2?
80
 
Při kterém z těchto závodů je zakázána soutěž družstev?
CDI*
 
Kolik cvalových skoků má obsahovat pirueta?
6 - 8 cvalových skoků
 
Jaký je úhel páteře koně se zemí při levadě?
45°
 
U drezurního koně by měl být bezchybný hlavně:
krok a cval
 
Co je to ekipa?
skupina jezdců s koňmi účastnící se sportovní soutěže
 
Je v drezuře povoleno udidlo s kroužky a rotačním kanálkem?
ne, ubližuje koni
 
V úloze SG/2000 v Nebanicích (1.-2.7.2006) zvítězil/a:
Michaela Nágrová s koněm Compas-K
 
Záď je u cviku renvers:
na stěně
 
Co to je PICKAXE TEAM ?
druh spřežení
 
Čo je to "plný zdvih" ?
moment, keď má kôň vo vzduchu všetky 4 nohy
 
Pasáž se má provádět minimálně:
20 m
 

Kůň zvedne předek jako v levádě a na zadních končetinách skočí několik kroků dopředu, aniž by se předními končetinami dotkl země. Popisuju:

kurbeta
 
Ako pôsobí zubadlo?
cez jazyk na spodnú bezzubú časť čeľuste a kútiky huby
 
Jak je v drezuře omezena váha jezdce?
není omezena
 
Jaký chod koně je nejkomplikovanější?
krok
 
Odkud pochází hannoverský kůň?
ze severozápadního Německa
 
Copak je MEZAIR ?
opakovaná leváda kupředu
 
Fabrizio Sigismondi - jeden z jeho koní se jmenuje:
Excalibur
 
Angloarabové musí mít:
minimálně 25% krve arabského koně
 

Na kolika liniích se pohybuje kůň při cviku dovnitř plec v klusu?

na 3
 

Mohu mít na drezurních závodech irský nánosník s podepnutím v kombinaci s pákovým udidlem?

ne, je to zakázané
 
Šárka Charvátová &
Pascolini
 
Který z těchto jezdců není drezurní?
Iryna Lis
 
Jezdkyní legendárního Rembranta byla:
Nicole Uphoff
 
Co je to letmý přeskok?

kůň přeskočí během fáze vznosu předními i zadními končetinami z jednoho cvalu do druhého

 

Na jakém koni na mezinárodním MČR v paradrezuře 2006 soutěžila německá reprezentantka Marina Erdmann?

Kia Maestoso
 
Kolikrát byl Dr. Reiner Klimke mistrem Evropy?
10krát
 
Jakou barvu má stužka za první místo podle pravidel FEI?
modrou
 
Jaký drezurní jezdec jezdil na koni Eliotovi?
František Ventura
 
Aké dva typy gogue poznáme?
priama, nezávislá
 
Co je to "kokpar"?
jezdecká hra
 
Jaká úloha je YD?
mladí jezdci-družstva
 
Co je to piaffa?
pohyb podobající se shromážděnému klusu na místě
 
Jak se penalizuje první omyl v kurzu v drezuře?
2 body
 
Co je "Uzdné"?
odměna ošetřovatele při prodeji koně
 
Redopp je:
Další cvik vysoké školy
 
Kde se narodil drezurní jezdec Dr. Reiner Klimke ?
v Münsteru
 

Drezurní ježdění má kořeny už v antice, ve svém díle se o něm zmiňuje i Xenofon. Jak se kniha jmenuje?

Peri hippikés
 
Co je nejdůležité při cviku piaff?
správné podsazení zádě pod těžiště koně
 
Co znamená zkratka CHIO?

mezinárodní jezdecké oficiální závody v drezuře a parkuru

 
O kolik stupňů se odklání kůň při cviku dovnitř plec?
30°
 
V kolika letech zemřel Reiner Klimke?
63
 

Na národních závodech je Intermediaire I a II zařazena do stupně:

T
 
Jak se jmenuje významný plemeník Holandského teplokrevníka?
Rigoletto
 

Donnerhall, skvělý drezurák, zemřel na otravu střev začátkem roku:

2002
 
První místo na WEG2006 Freestyle Final získal/a?
A. van Grunsven
 

Na OH v Berlíně (1936) se František Jandl s koněm Nestorem, umístili celkem dobře, jaké to bylo místo?

13.
 
Co znamená zkratka CDI?
mezinárodní závody v drezúře
 
Je Marcela Šímová rozhodčí pro drezuru?
ano
 
Co je to kür na hudbu?

Volná drezurní úloha, která má předepsané některé cviky a chody dle obtížnosti kategorie

 
Jak se jmenuje úloha, která je přípravou pro Grand Prix?
Intermediaire II
 
Vo velmi tažkej sútaži (TT) sa skáče:
Piaff, pasáž
 
Kolik kroků musí min. obsahovat piafa?
10 kroků
 
CDF je soutěž...

Otevřená pro soutěžící z hostitelské země a bez omezení počtu soutěžících z jedné cizí země

 
Stupně:

Jaké máme v drezúře stupně
základní, kampanní, speciální, vysoký

 
Jaký úhel svírá hlezno?
140 - 150°
 
U kontroly koní před drezúrní zkouškou musí být ...
Určen komisař pro kontrolu sedlání
 
Kolik stupňů by měl svírat úhel přední spěnky?
50°
 
Jezdecká škola Cadre Noir ve Francii je zaměřena na výcvik:
Jezdeckých instriktorů
 

Která žena jezdila 1. v dámském sedle?
Anna Česká

Kolik stupňů svírá rameno páky a huba koně?
45°

Plec koně je u cviku renvers:
od stěny

Kolik krát byl mistr světa Dr. Reiner Klimke ?
šestkrát

Co je to LEG YIELD?
nejzákladnější z bočních pohybů

Co znamená "kGP"?
krátká Grand Prix

Kdo projektoval zimní jízdárnu paláce Hofburg?
J. E. Fischer

Čím zajímavým se v drezuře vyznačuje tento muž - Jean Francois Pignon
Je to muž, jehož koně předvádějí nejtěžší cviky vysoké školy bez sedla a uzdy

Jaký drezurní jezdec jezdil na koni Esperantovi?
Oldřich Buchar

Jaká pobídka se používá pro piaff?
vysoké shromáždění, přerušovaný tlak holeněmi, zádrže pákou

Když jsou závody otevřeny pro soutěžící z hostitelské země a soutěžící maximálně ze čtyř cizích zemí, patří tyto drezurní závody do kategorie:
CDA

Kdy se narodil Dr.Reiner Klimke?
1936

V úloze DU/2003 ve Vondrově (2.7.2006) zvítězil/a:
Mikolášková s koněm Hamlet 2

Jakou barvu má stužka za první, druhé a třetí místo podle pravidel FEI?
modrá, červená, žlutá

Pokud se kůň vyhýbá zatížení tím, že padá na vnější lopatku, zabrání tomu:
vnější otěž

Traverzála aneb:
Poloviční překrok

Jaký drezurní jezdec jezdil na koni Elegant ?
Jaroslav Hanf

Kterého roku byla vydána volná sestava stupně Grand Prix?
1999

40 let působil v drezurní špičce, vyhrával s koňmi Dux, Mehmed. Jmenoval se:
Reiner Klimke

Jakého původů je Pascolini?
Hannoverák

Drezurní ježdění má kořeny už v antice, ve svém díle o něm píše Xenofon. Jak se tato kniha jmenuje?
Peri hippikés

co jsou to "airs"?
nadzemní cvyky vysoké španělské školy

Pokud se během küru přeruší hudba, musí jezdec:
opustit obdélník

Pokud jezdec při drezurní úloze spadne...
... je penalizován

Drezurní obdélník musí být na národních soutěžích vzdálen od diváků:
15 m

Na MČR v paradrezuře 2006 závodila jezdkyně jménem Katji Karjalainen na koni Buráčkovi reprezentující:
Finsko

Co víte o pasáži?
že je to velmi shromážděný vznosný klus

Letmý přeskok se anglicky řekne:
flying change of leg

Co je to anglománie?
upřednostňování anglického plnokrevníka v chovu

Co je nejdůležitější pro správný shromážděný klus na kruhu?
aby kůň podkládal vnitřní zadní nohu pod své těžiště

Základy drezury zformuloval již:
Xenophon

Travers aneb:
dovnitř záď

Vysoká Španělská drezúrní škola založena roku…a to:

1729, Víděň
 
Co to znamená, když má kůň přirozenou rovnováhu?
na předních nohách
 
Je balottada cvikem VYSOKÉ drezúrní školy?           
ano
 
Který kůň se nejvíc hodí na drezuru?
andalůský kůň
 
Při pracovním klusu jezdec:
nevysedává
 
Jaké rozměry má kolbiště pro drezurní úlohu L4?
20 x 60 m
 
Couvání má stejný nohosled jako...
klus
 
Kde leží na obdélníku písmenko R?
mezi M a B
 
Můžu mít na drezuře kovové ostruhy?
ano, samozřejmě
 
Pasáž je:
velmi shromážděný a vznosný klus na místě
 
Při ježdění obratů je vnější noha vždy:
zadržující
 

O kolik stupňů se musí koník otočit, aby provedl celou piruetu?

o 360°
 
Jaké písmeno na drezurním obélníku najdeme proti B?
E
 
Co se chce po koni při kontracvalu?
Aby cválal na vnější nohu
 
Jak z drezurního obdelníku odcházíme?
volným krokem v A
 
Co je to Ballotáda?
figura španělské jezdecké školy
 
Jsou v soutěžních úlohách povoleny hlasové pomůcky?
ne

Jak se přesně čte Capriola?
Kupriola

 
Co chybí drezurnímu sedlu oproti skokovému?
kolenní opěry
 

Jaká je barva rukavic při drezuře?
bílá

 

Co slovy znamená když je jezdec oznámkován 5?
dostatečně

 

Jaké pomyslné body jsou na drezúrním obdelníku na střední čáře mezi písmeny A-C?
DLXIG

 

Je povolen Podpínací Hannoverský Nánosník?
ano

 

Musí mít jezdec při drezuře bílé kalhoty?
ano

 
Kdo,nebo co jsou to Cadre Noir?

Černí jezdci, vysoká jezdecká škola ve Francii v Saumuru, založená v roce 1814.


V drezuře je za 2. omyl jaký trest?

4 trestné body
 
Co zlepšujeme kontracvalem ?
ohebnost koně
 

Ve všech klusových částech v drezurních úlohách jezdec ... pokud není předepsáno jinak:
sedí

 

Ve kterých chodech je výrazný přešlap?
v prodloužených

 
Co je povoleno:(pro drezuru)
beránkový povlek na podbřišník
 

Existuje poloviční překrok?
ano existuje

 

Co se říká o pasáži?
jeden z nejkrásnějších cviků

 
Výsledkem při správném tréninku drezurního koně je ...

kůň klidný, pružný, uvolněný a obratný, ale také důvěřivý, pozorný a bystrý

 
Zkratka mezinárodních závodů v drezuře
CDI
 

Když dostane jezdec v drezuře 6 bodů, slovní hodnocení zní:
uspokojivý

 
Koľko má arab bedrových stavcov?
5
 
Co je to "kmih"?

energie pohybu a posunu koně, která je závislá na odrazu zadních končetin

 
Ve které úloze stupně S je drez.obdélník 20x40?
v žádné
 
Koľko rebier má kôň?
18 párov
 
Dostanu-li známku 0, co to znamená?
Nebyl předveden
 

Velkopolský kůň je výsledkem jaké kombinace teplokrevných plemen?
poznaňský a mazurský kůň

 
Kolik rozhodčí je v základní drezurách?
3
 
Aké písmená sú v strede drezúrneho obdĺžnika?
G,I,X,L,D
 
Koľko má arab rebier?
17 párov
 

V jakých písmenech začíná na jizdárně cvik vlnovka o 3(5) obloucích?

A - C
 
V jakém roce se naši jezdci (z ČSSR) nedostali na OH?
1948 (Londýn)
 
Co popisuji za cvik když jej nazvu písmeny FXH?
půlkou jízdárny
 

O kolika obloucích je vlnovka, která se předvádí při základních soutěžích?

o 3 - 4
 
Jak vypadá "srovnání na zakřivené linii"?

na zakřivených liniích jdou přední i zadní nohy ve stejné stopě

 
Jakou funkci má stevard na drezurních závodech?
Kontroluje uždění a sedlání koní
 

Na OH v Paříži (1924) se v drezuře František Donda s koněm Elánem, umístili celkem dobře, jaké to bylo místo?

11
 
Úloha JJ je vydána ČJF?
ne ,je vydána FEI
 

Jakou známku dostaneme v drezurní úloze hodnocené jednou známkou za 2. omyl?

0,4 bodů
 
Která z následujících drezurních úloh je nejtěžší?
Grand Prix
 
Ohodnocení cviku známkou 4 znamená:
sotva dostatečný
 
Ohodnocení cviku známkou 8 znamená

dobrý

V drezuře je za 3. omyl jaký trest?
8 trestných bodů


Koľko má kôň bedrových stavcov?

6
 
Jak se kůň pohybuje, když předvádí poloviční překrok?
diagonálně dopředu


Kdy byla založena Vysoká škola Španělská
1729

Existuje úloha Grand Prix speciál?
ano
 
Kolik bodů maximálně mohu získat v drezurní úloze Z1?
100
 
Tennessee Walking Horse pochází z:
USA
 

Úlohy drezury v dámském sedle se jezdí na obdélnících:
20 x 40 m a 20 x 60 m

Ballotada se ztotožňuje s:
croupadou
 
Který z těchto cviků se neprovádí na dvou stopách?

letmý přeskok

 


 

Pokud přijdete na nějakou otázku, která mi tu chybí, budu ráda, když mi ji napíšete do komentářů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hello

(BEARDS2890, 21. 1. 2021 7:07)

https://variablefrequencydrives.ru/preobrazovatel-chastoty-dlja-upr/

Hi! Only from 18+!

(SandraVew, 19. 1. 2021 23:10)

Here loveawake.ru you are waiting for interesting Dating only for adults!

Бизнес с Китаем 2021

(MSCbeask, 15. 1. 2021 10:46)

Таможенная компания "Азия-Трейдинг" оказывает услуги таможенного оформления и транспортной логистики грузов, прибывающих в морские порты Владивостока из Китая, Кореи и Японии. Специалисты нашей компании осуществляют постоянный контроль за прибывающими грузами в адрес нашей компании и компаний наших клиентов с ежедневным уведомлением о состоянии груза и его локации.

XRumer 19.0 + XEvil 5.0 může zlomit jakýkoli captcha

(Lola.tikhonovaOa32, 31. 12. 2020 1:39)

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 19.0 + XEvil 5.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 12000 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 5.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!


XEvil Net

Test, just a test

(XRumerTest, 29. 12. 2020 0:41)

Hello. And Bye.

Hi I'm new

(Angelofut, 27. 12. 2020 8:59)

Interesting, I'm following the thread.

Forex brokers micro lots

(Forexwrasia, 25. 12. 2020 15:54)

Open a real forex account. https://forex-is.com

С Наступающим!

(IkserSr, 22. 12. 2020 4:03)

Здравствуйте! У вас отличный сайт, но я удивлен тем, что у него такие низкие показатели в поисковых системах. Почему? Да, скорее всего, из-за недоверия самих поисковиков к вашему ресурсу. А это значит, что на него очень мало ссылаются других сайтов. То есть, мало ссылок на ваш сайт. Я хочу вам предложить исправить данную ситуацию и проделать работу по наращиванию ссылочной массы на ваш ресурс.

Вы получите более 1000 ссылок–доноров на ваш сайт. Эти ссылки будут анкорными и безанкорными, под ваши ключевые фразы, по которым продвигаете свой сайт. А это даст рост позиций, траст, доверие поисковиков, хорошую и быструю индексацию, посещаемость, плюс ИКС!

Работа займет примерно 1-2 недели, после которой вы получите долгожданный эффект, которого скорее всего еще ваш сайт не видел. Имеется в виду положительный результат, которому вы будете приятно удивлены. Я работаю на качество, как для себя и очень дорожу своими постоянными клиентами.

От вас мне необходима лишь ссылка на ваш сайт и ключевые слова.

Стоимость моей услуги составляет всего лишь 9900 рублей, но я готов вам сделать небольшую скидку, чтобы мы с вами подружились и вы заказывали бы продвижение сайта лишь у меня, так как я знаю в этом толк и у меня есть большой опыт.

Если вам интересно мое предложение, то пожалуйста свяжитесь со мной по E-mail: proxrum@mail.ru

С Уважением к вам, Вадим.

Займы круглосуточно

(VictorSal, 21. 12. 2020 13:40)

Здесь https://creditok.su/chetvert-rossiyan-gotovy-byt-obmanutymi-finansovymi-moshennikami/ - https://creditok.su/chetvert-rossiyan-gotovy-byt-obmanutymi-finansovymi-moshennikami/ смотрите.

How to read forex charts beginners

(Forexwrasia, 16. 12. 2020 17:38)

Cel mai bun EA gratuit pentru tranzacționare valutară. https://ro.forex-is.com

bikini för tjocka bacboo.se

(bacboo.se, 16. 12. 2020 6:04)


Great weblog right here! Additionally your web site loads up fast! What host are you the use of? Can I am getting your affiliate link in your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol https://bacboo.se/news/bikini-foer-tjocka.php bikini för tjocka

Directory of Russian companies

(BilliamattAb, 10. 12. 2020 17:49)

https://mediazeta.ru/ - Mediazeta- the official publisher of the Russian Business Directory, our company has been established in 1989 year and we are a well-known Media company in Russia.

need porn

(Robertglype, 6. 12. 2020 1:26)

https://ccm.net/profile/user/crocusquill05
https://vistaweb.isi.edu/potheaven14

Good night

(chastotniki-spb.ru CWB73, 3. 12. 2020 4:10)

What do you think about this website? https://chastotniki-spb.ru/kak-sobrat-samomu-chastotnik/
I think it is great!!!

Synthroid 200 without prescription online order

(Cekstarse, 2. 12. 2020 19:29)

https://careers.swissre.com/search/?q=kan%20man%20k%C3%B6pa%20viagra%20i%20polen.%20apotek%20hjorten%20online.%20k%C3%B6pa%20%F0%9F%8D%96%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8C%81%20www.LemonaidHealth.shop%20%F0%9F%8C%81%F0%9F%A7%B4%F0%9F%8D%96%20viagra%20i%20london.%20billigare%20alternativ%20till%20viagra
https://jobs.yara.com/search/?q=k%C3%B6pa%20viagra%20p%C3%A5%20apotek.%20%C3%B6ppna%20ett%20apotek.%20viagra%20%F0%9F%94%A8%E2%A3%91%E2%98%B0%20www.ZavaMed.store%20%E2%98%B0%E2%A3%91%F0%9F%94%A8%20best%C3%A4lla%20storbritannien

How to disable pm?

(belleavets, 30. 11. 2020 6:24)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable a pm?

Best Youtube to mp3 downloader of 2020

(listentoyoutubebs, 27. 11. 2020 1:28)

Hi my friends, I would like to introduce some easy to use online toos which might help, thanks!
https://flvto.ch/
https://vidusoft.com/
https://2conv.ch/
https://vanceai.com/
https://y2mate.ch/

apoteket hjärtat limhamn

(apoteket hjärtat limhamn, 26. 11. 2020 19:41)


We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our whole community will be grateful to you. https://niddfre.se/relaxation/apoteket-hjaertat-limhamn.php apoteket hjärtat limhamn

Break-up

(beado, 25. 11. 2020 11:21)


Often asked questions together with replies from your practitioner that was lawful, regarding child and relocation custody.
https://divorceronline.com/wisconsin/divorce-in-wisconsin-with-child/

site 64690

(iwdhdzyliqsi, 24. 11. 2020 22:28)

https://khaamak.com/forum/viewtopic.php?id=219360


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »